VARSITY BOYS     VARSITY GIRLS     F/S BOYS     F/S GIRLS     BOYS SWEEPS     GIRLS SWEEPS     GRAND SWEEPS  
1. San Marcos 133   1. San Marcos 185   1. San Marcos 124   1. San Marcos 107 1/2   1. San Marcos 257   1. San Marcos 292 1/2   1. San Marcos 549 1/2
2. Lompoc 83   2. Cabrillo 78   2. Cabrillo 98 1/2   2. Cate 74   2. Lompoc 159   2. Cabrillo 136   2. Cabrillo 266 1/2
3. St. Joseph 71   3. Dos Pueblos 46   3. Lompoc 76   3. Cabrillo 58   3. Cabrillo 130 1/2   3. Lompoc 93   3. Lompoc 252
4. Dos Pueblos 56 1/2   3. Lompoc 46   4. Santa Barbara 59   4. Santa Ynez 47   4. Dos Pueblos 96   4. Cate 82   4. Dos Pueblos 176
5. Santa Barbara 35   5. Santa Ynez 30   5. Dos Pueblos 39 1/2   4. Lompoc 47   5. Santa Barbara 94   5. Dos Pueblos 80   5. Santa Barbara 137 1/2
6. Cabrillo 32   6. Pioneer Valley 26   6. Pioneer Valley 30   6. Dos Pueblos 34   6. St. Joseph 89   6. Santa Ynez 77   6. St. Joseph 119
7. Carpinteria 24   7. Santa Barbara 19   7. Santa Maria 18   7. St. Joseph 30   7. Pioneer Valley 38   7. Pioneer Valley 45   7. Cate 107
8. Cate 19   7. Orcutt Academy 19   7. St. Joseph 18   8. Santa Barbara 24 1/2   9. Cate 25   8. Santa Barbara 43 1/2   8. Santa Ynez 101 1/2
9. Santa Ynez 12 1/2   9. Righetti 16   9. Santa Ynez 12   9. Orcutt Academy 23   8. Carpinteria 28   9. Orcutt Academy 42   9. Pioneer Valley 83
10. Orcutt Academy 11   10. Carpinteria 13   10. Righetti 9   10. Pioneer Valley 19   10. Santa Ynez 24 1/2   10. Righetti 30   10. Orcutt Academy 55
11. Righetti 10   11. Cate 8   11. Cate 6   11. Righetti 14   12. Santa Maria 18   10. St. Joseph 30   11. Carpinteria 52
12. Pioneer Valley 8   12. Santa Maria 5   12. Carpinteria 4   12. Carpinteria 11   11. Righetti 19   12. Carpinteria 24   12. Righetti 49
13. Bishop Diego 1   13. Bishop Diego 4   13. Orcutt Academy 2   13. Santa Maria 1   13. Orcutt Academy 13   13. Santa Maria 6   13. Santa Maria 24
14. Garden Street Academy 0   14. Garden Street Academy 0   14. Bishop Diego 0   14. Bishop Diego 0   14. Bishop Diego 1   14. Bishop Diego 4   14. Bishop Diego 5
14. Laguna Blanca 0   14. Laguna Blanca 0   14. Garden Street Academy 0   14. Garden Street Academy 0   15. Garden Street Academy 0   15. Garden Street Academy 0   15. Garden Street Academy 0
14. Santa Maria 0   14. St. Joseph 0   14. Laguna Blanca 0   14. Laguna Blanca 0   15. Laguna Blanca 0   15. Laguna Blanca 0   15. Laguna Blanca 0